Bøger & rapporter

BøgerTitel:           Misleading Marketing Communication
                  Assesing the Impact of Potentially Deceptive Food Labelling on Consumer Behaviour


Forfattere:  Viktor Smith, Daniel Barrat, Peter Møgelvang-Hansen & Alexander U. Wedel Andersen.


Hardcover:  164 pages (Oktober 2022)


ISBN:          9783031112058 (print) & 9783031112065 (electronic)           


Pris:            EUR 49,99  


Bestilling:   https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-11206-5

Titel:             FAIR SNAK på fødevareemballager


Forfattere:    Viktor Smith, Henrik Selsøe Sørensen, Jesper Clement og Peter Møgelvang-Hansen.


Hardcover:   175 sider (marts 2015).


ISBN:             978-87-92598-32-5.


Pris:               295 kr. (inkl. moms).


Bestilling:     www.extuto.com

FAIR SNAK på fødevareemballager giver en række forskningsbaserede anbefalinger om, hvordan fairness-bevidste fødevareproducenter og deres emballagedesignere bedst opnår at vejlede forbrugerne frem for at vildlede dem gennem valg af ord, tekst, tal, mærker og billeder på emballagen.

 

Problemet opfattes ofte som juridisk, som et spørgsmål om at overholde nogle regler. Der er imidlertid en stigende bevidsthed om, at grænsen mellem neutral forbrugerinformation, fair salgssnak og bevidst eller ubevidst vildledning ikke altid er selvindlysende, og at vurderingen har mere at gøre med sprog, begrebsdannelse, psykologi, perception og sensorik end med jura.

Titel:               SMV-rapport: Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer


Forfattere:      Jesper Clement, Henrik Selsøe Sørensen og Viktor Smith.


Paperback:     38 sider (14. april 2010).


ISBN:              978-87-993767-0-4.


Pris:                Gratis (begrænset oplag).


Bestilling:        vs.msc@cbs.dk


Online version (pdf): Her

Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer (2008-2009) er navnet på FairSpeaks ét-årige delprojekt, som navnlig fokuserer på, hvordan workflowet mellem virksomhed og bureau forløber, og med hvilke sproglige udtryksmidler ideer beskrives og diskuteres, når produkter navngives og anprises, og deres emballage designes. Hvad sker der fra idéen opstår til varen lanceres? Hvordan skal emballagen til nye innovative produkter kommunikere så forbrugerne undgår at blive vildledt?

Titel:               Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked


Forfattere:     Viktor Smith, Mette Ohm Søndergaard, Jesper Clement, Peter Møgelvang-Hansen, Henrik Selsøe Sørensen og   

                      Gorm Gabrielsen.


Paperback:    191 sider (19. juni 2009).


ISBN:              978-87-991018-5-6.


Pris:                295 kroner (236 kroner ekskl. moms).


Bestilling:       www.extuto.com

Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked er projektets midtvejspublikation og indeholder dels en kortlægning af vildledningsscenarier i dansk administrativ praksis på området i perioden 2002-2007 dels en integreret analyse af det underliggende problemkompleks fra en teoretisk såvel som praksisnær synsvinkel. I slutningen gives en alfabetisk oversigt over fødevareemballagens grundelementer.


Andre bøger af eller med deltagelse af FairSpeak'ere (udvalg)


Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten. 4. udg. 2022, ExTuto Publishing, København.


Viktor Smith: Naming and Framing: Understanding the Power of Words across Disciplines, Domains, and Modalities. 2021, Routledge (Routledge Studies in Multimodality), New York.

 

Jan Trzaskowski, Behavioural Innovations in Marketing law. In: Hans Micklitz, Anne-Lise Sibony and Fabrizio Esposito (eds), Handbook of Research Methods in Consumer Law (Edward Elgar Handbook series on research methods in law 2018), pp. 296–333.

 

Jan Trzaskowski, Identifying the Commercial Nature of “Influencer Marketing” on the Internet. Scandinavian Studies in Law, Volume 65 (‘50 Years of Law and IT’), 2018, pp. 81–100.

 

Jan Trzaskowski, ‘Interpretation and Assessment under the Unfair Commercial Practices Directive — the ICC Code for Advertising and Marketing and the Commission’s Staff Working Document’. In: Ulf Bernitz & Caroline Heide-Jørgensen, Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Hart Publishing, 2017, pp 85–103.

 

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski: ’Markedsføringsretten’ 2. udg. 2011, ExTuto Publishing, København.


Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski & Marie Pade Andersen: Oversættelse af ’ICC’skodeks for reklame og markedskommunikation 2011’, ExTuto Publishing, København

Rapporter

Titel: Varefakta-mærket fra forbrugertillid til købsbeslutning. Diagnostisk eyetracking-test af forbrugeres inddragelse af Varefakta-mærket i købsbeslutninger under simuleret e-handel

Viktor Smith & Daniel Barratt

Online version (pdf): Her.

Titel: Forbrugeres valg af 'sund(ere) slik'. Giver øget præferencebevidsthed klarere præferencer?

Kort sammendrag af nøgleresultater af FairSpeak-tests.

Fairspeakgruppen.

Online version (pdf): Her.

Titel: ShopTrip pilot study. The preference-conscious choice modelled and observed

Preliminary Report.

Fairspeakgruppen.

Online version (pdf): Her.