Bøger & rapporter

BøgerTitel:           Misleading Marketing Communication
                   Assessing the Impact of Potentially Deceptive Food Labelling on 

                  Consumer Behaviour


Forfattere:  Smith, Viktor; Barrat, Daniel; Møgelvang-Hansen, Peter; Andersen,

                   Alexander U. Wedel .


Hardcover:  164 sider (oktober 2022)


ISBN:          9783031112058 (print) & 9783031112065 (electronic)           


Pris:            EUR 49,99  


Bestilling:    HER

Misleading Marketing Communication. Bogen bidrager til at skabe et mere håndfast grundlag for vurdering af, hvornår kommunikation mellem virksomheder og forbrugere kan kategoriseres som fair snak hhv. som potentielt vildledende, også ud over lovens krav. Den ser også på, hvordan virksomheders, forbrugeres og samfundets interesser bedst kan afstemmes i så henseende


Titel:           Naming and Framing

                   Understanding the Power of Words Across Disciplines, Domains,

                   and Modalities


Forfatter:    Smith, Viktor.


Paperback: 120 sider (2021)


ISBN:          ISBN 9780367725938


Pris:            GBP 15,19


Bestilling:    HER     


Naming & Framing. Bogen foreslår en ny integreret tværfaglig analyse af samspillet mellem de meget forskelligartede sproglige og kognitive processer, der ligger til grund for ’naming & framing’ og den magt, som ord derigennem udøver over vores forståelse af virkeligheden.

Titel:             FAIR SNAK på fødevareemballager


Forfattere:    Smith, Viktor; Sørensen, Henrik Selsøe; Clement, Jesper; Møgelvang-

                    Hansen, Peter.


Hardcover:   175 sider (marts 2015).


ISBN:            978-87-92598-32-5.


Pris:              295 kr. (inkl. moms).


Bestilling:      HER

FAIR SNAK på fødevareemballager giver en række forskningsbaserede anbefalinger om, hvordan fairness-bevidste fødevareproducenter og deres emballagedesignere bedst opnår at vejlede forbrugerne frem for at vildlede dem gennem valg af ord, tekst, tal, mærker og billeder på emballagen.

 

Problemet opfattes ofte som juridisk, som et spørgsmål om at overholde nogle regler. Der er imidlertid en stigende bevidsthed om, at grænsen mellem neutral forbrugerinformation, fair salgssnak og bevidst eller ubevidst vildledning ikke altid er selvindlysende, og at vurderingen har mere at gøre med sprog, begrebsdannelse, psykologi, perception og sensorik end med jura.

Titel:               SMV-rapport: Ærlig kommunikation gennem innovativ design af                             emballage til nye fødevarer


Forfattere:      Clement, Jesper; Sørensen, Henrik Selsøe; Smith, Viktor.


Paperback:     38 sider (14. april 2010).


ISBN:              978-87-993767-0-4.


Pris:                Gratis (begrænset oplag).


Bestilling:        vs.msc@cbs.dk


Online version (pdf): HER

Titel:              Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske

                      fødevaremarked


Forfattere:     Smith, Viktor; Søndergaard, Mette Ohm; Clement, Jesper; Møgelvang-

                     Hansen, Peter; Sørensen, Henrik Selsøe; Gabrielsen, Gorm.


Paperback:    191 sider (19. juni 2009).


ISBN:              978-87-991018-5-6.


Pris:                295 kr. (236 kr. ekskl. moms).


Bestilling:       HER

Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked er projektets midtvejspublikation og indeholder dels en kortlægning af vildledningsscenarier i dansk administrativ praksis på området i perioden 2002-2007 dels en integreret analyse af det underliggende problemkompleks fra en teoretisk såvel som praksisnær synsvinkel.

I slutningen gives en alfabetisk oversigt over fødevareemballagens grundelementer.


Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer (2008-2009) er navnet på FairSpeaks ét-årige delprojekt, som navnlig fokuserer på, hvordan workflowet mellem virksomhed og bureau forløber, og med hvilke sproglige udtryksmidler ideer beskrives og diskuteres, når produkter navngives og anprises, og deres emballage designes. Hvad sker der fra idéen opstår til varen lanceres? Hvordan skal emballagen til nye innovative produkter kommunikere så forbrugerne undgår at blive vildledt?

Rapporter

Titel:              Visiting the Margins: Innovative Cultural Tourism in European 

                      Peripheries: Midterm Plan for the Impact, Evaluation and

                     Exploitation of Results (2022) 


Forfattere:     Humlebæk, Carsten; Smith, Viktor; Raad, Caroline A.; Block,

                     Maximilian; Gavelli, Livia.


Online version (pdf): HER

Titel:              Visiting the Margins: Innovative Cultural Tourism in European

                      Peripheries: Stakeholder Map (2021)


Forfattere:     Block, Maximilian; Humlebæk, Carsten; Qwarnström, Sarah M.; Raad,

                      Caroline. A. & Smith, Viktor.


Online version (pdf): HER

Titel:              Visiting the Margins: Innovative Cultural Tourism in European

                      Peripheries: Updated Plan for the Impact, Evaluation and

                     Exploitation of Results  


Forfattere:     Humlebæk, Carsten; Smith, Viktor; Raad, Caroline A.; Block,

                     Maximilian; Gavelli, Livia.


Online version (pdf): Under udarbejdelse

Titel:              Varefakta-mærket fra forbrugertillid til købsbeslutning.

                     Diagnostisk eyetracking-test af forbrugeres inddragelse af

                     varefakta-mærket i købsbeslutninger under simuleret e-handel

                     (2020)


Forfattere:     Smith, Viktor; Barratt, Daniel.


Online version (pdf): HER

Titel:               Forbrugeres valg af "sund(ere) slik". Giver øget

                       præferencebevidsthed klarer præferancer? (2014)


Forfattere:      Fairspeak-gruppen.


Online version (pdf): HER


Andre bøger af eller med deltagelse af FairSpeak'ere (udvalg)

Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas; Trzaskowski, Jan (2022). Markedsføringsretten. 4. udg., ExTuto Publishing, København.

 

Trzaskowski, Jan (2018). Behavioural Innovations in Marketing Law. In: Micklitz, Hans; Sibony, Anne-Lise; Esposito, Fabrizio (eds), Handbook of Research Methods in Consumer Law (Edward Elgar Handbook series on research methods in law), pp. 296–333.

 

Trzaskowski, Jan (2018). Identifying the Commercial Nature of “Influencer Marketing” on the Internet. Scandinavian Studies in Law, Volume 65 (‘50 Years of Law and IT’), pp. 81–100.

 

Trzaskowski, Jan (2017). Interpretation and Assessment under the Unfair Commercial Practices Directive — the ICC Code for Advertising and Marketing and the Commission’s Staff Working Document. In: Ulf Bernitz & Caroline Heide-Jørgensen, Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Hart Publishing,  pp 85–103.

 

Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas; Trzaskowski, Jan (2011). Markedsføringsretten 2. udg., ExTuto Publishing, København.


Møgelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas; Trzaskowski, Jan; Andersen, Marie Pade (2011). Oversættelse af ICC’s Kodeks for Reklame og Markedskommunikation, ExTuto Publishing, København.